Motsvarighet till bästa bländarvärde för digitalkameror?

Hej! Går och funderar på att ersätta nuvarande 135-formatskameran med en digital. har tittat runt lite och att förstå att N ggr zoom har sin motsvarighet i brännvid är ju itne så svårt men hur mäts ljuskänslighet för digitalkameror, dvs bästa bländarvärde? Och en digitalkamera har väl inte någon slutartid? Finkorningheten bestäms av antal pixlar, det är ju ganska förståeligt men för vanlig film bestämmer ju ASA/DINtalet på filmen både ljuskänslighet och finkornighet -ef tersom dessa hänger samman. Hur är det med digitalkameror? Kan man utläsa något om pixlarnas storlek på den ljuskänsliga delen i digitalkameran som motsvarar filmen?

/Patrik, digitalfoto-newbie

Reply to
Patrik Törnkvist
Loading thread data ...

Hej

Det finns slutare på digitala kameror, elektriska eller mekaniska. Det finns även en väljare för iso/asa/din talet ! Givetvis bestämmer CCD upplösningen men valet av iso/asa/din påverkar bruset i bilden.

Antalet pixlar är antalet ljuskänsliga punkter på CCD dvs 5Mpixar innbär 5Miljoner punkter av EN färg det är inte 5Miljoner RGB punkter. Det finns dock några kameror som har fulluppsättning med de brukar då skriva 3xantalet pixlar. (15Mpixlar alt 3x5Mpixlar). Det behövs bra optik för verkligen få användning för alla pixlarna...

Med andra ord, det är nästan som för den "kemisk" kamera men man kan välja iso/asa/din utan att behöva byta film.

Danne

"Patrik Törnkvist" skrev i meddelandet news:bqnino$lgh$ snipped-for-privacy@newstree.wise.edt.ericsson.se...

digital.

motsvarighet i

digitalkameror,

slutartid?

förståeligt men

ljuskänslighet och

digitalkameror?

i
Reply to
Danne S

slutartid förstår jag för digital såväl som 135-kamera men finsn det även bländare(=möjligheten att ha olika stort hål att släppa in ljus genom) på digitalkameror?

Men asa-talet är ju en inställning som beror på filmen i gamla kameran. Man byter ju itne uppsättning av LCD-pixlar i en digitalkamera så vad gör asa-inställningen i en digitalkamera?

/Patrik

Reply to
Patrik Törnkvist

även

genom) på

Ja det finns bländare.

kameran. Man

gör

Man flyttar arbetsområdet för vilket område AD omvandlaren skall arbeta. Lite ljus in ger liten signal ut från CCD'n men minskar man arbetsområdet för omvandlaren "förstorar" man då upp intervallet. Tyvärr leder det till mer brus men ger en känsligare "film".

/Danne

Reply to
Danne S

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.