Mer hjälp! död Thomson 32"

Info om TV:n Model: 32WF45E S TYPE: 447/CC20 EN

Jag blir mer och mer säker på att det är linjetrafon som är gången. mest för att jag inte hittar något annat fel och symtomen är samma som förra gången linjetrafon gick sönder.

Kan jag kolla om linjetrafon fungerar? (med endast multimeter)

Annars: Hur kan jag få tag på en ny linjetrafo och vad kan den kosta? (tänkte köpa en på vinst&förlust för det verkar vara ett vanligt fel ändå, så jag kan lika gärna ha en extra :)

/Johan

Reply to
Johan
Loading thread data ...

"Johan" skrev i meddelandet news: snipped-for-privacy@posting.google.com...

förra

Hej Johan. Det du kan kolla med multimetern är kortslutna lindningar. Har du inte schema så gå till:

formatting link

Slå in din trafos original.nr. i sökrutan.Titta på infon om den ersättaren som erbjuds. Där kan du välja "View schema" , och ser då pin.konfiggen.

Skulle du inte hitta något fel på trafon så betyder det dock inte att den är felfri. Det kan bli knepiga fel som överslag vid belastning o.s.v.

Reservdelar kan du köpa hos Leifline:

formatting link

/Morgan

Reply to
Morgan

"Morgan" skrev i meddelandet news:87qEd.127147$ snipped-for-privacy@newsc.telia.net...

ändå,
är

Du kan dock inte kolla diodsplitten som är det vanligaste felet. Ses dock lätt med ett ocilloskop i kollektorkreten, det blir en flybackpuls med en massa "efterslängar" Ibland kan man höra ett "kvidande" ljud vid startförsöket som pekar på diodsplitten men dock inte på alla tv-modeller

--
- -
Hälsningar från Hönö
 Click to see the full signature
Reply to
Thomas Jensen

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.