Marksänd digital-TV, bedöma signal före köp

Vi har flyttat till Huddinge utanför Stockholm och tänkte skaffa mottagare för marksänd digital-TV.

En granne säger att det kan vara problem med att få in denna utsändning på grund av ett berg som skuggar.

Jag ser att Kanal 1, TV2 och TV4 går bra att få in med vanlig antenn.

Säger detta något om möjligheten att få bra mottagning för marksänd digital-TV?

Vidare undrar jag om automatisk kanalsökning på en modern TV-apparat normalt ska upptäcka digitalutsändningen och stanna till vid varje påträffad kanal, fastän ingen vettig bild kan visas?

Slutligen så vill jag säga att jag antagit att varje marksänd digitalkanal sänds ut på var sin frekvens/bärvåg. Så är kanske inte fallet.

Anders

Reply to
Anders Skelander
Loading thread data ...

I ditt fall så säger TV4:s bildkvalitet mest om möjligheten till digital-tv. Om det är skuggor i bilden gör det inte så mycket men den får inte vara (alltför) brusig. Alla de digitala kanalerna i Stockholmsområdet ligger samlade mellan kanal 50 och 59, vilket är lite högre än analog TV4. Se tabell:

formatting link
Är antennen inte anpassad för det kan det bli problem.

normalt

kanal,

Nej, det ska den inte göra. Vid en manuell sökning kan man eventuellt se att bruset ändrar karaktär när man träffar på en digital kanal.

Det får plats ungefär 6 digitala tv-kanaler på samma utrymme som en analog och de sänds sammanslagna i sk. muxar enligt denna tabellen:

formatting link

Mvh Fredrik Östman

Reply to
Fredrik Östman

Låter ju lovande.

Beror nog i stor utsträckning på hur TVn är konstruerad.

Så är inte fallet, man talar i dessa fall inte om bärvågor utan muxar. Muxarna i Stockholmsområdet sänder på fyra kanaler, 53, 56, 59 och 50 gäller för Nackasändaren. Varje mux sänder upp till sju program, se

formatting link

Observera att kanalerna för digital-TV inte ligger på exakt samma frekvenser som för analoga utsändningar.

/Henrik

Reply to
Henrik Johnsson

Hittade även denna sidan hos Terracom:

formatting link
Sök på ort eller till och med gatunamn!

Fredrik Östman

Reply to
Fredrik Östman

Ja om TV4 går bra så skall det gå. Digital-TV kör på UHF-bandet där TV2 och TV4 sänder. Endast UHF-antenn behövs för Digital-TV. Eventuellt måste du ha en stark antennförstärkare eftersom digitalsändarna är lite klena, men det märker du ifall det blir lite problem med störningar och då är det bara att montera dit en effektiv förstärkare vid UHF-antennen i efterhand. Akta dig för Nokia efter de mottagarna har dåligt känslighet på antenningången och därmed kräver mycket stark antennsignal,

15dB mer än andra.
Reply to
Ken

Ja om TV4 går bra så skall det gå. Digital-TV kör på UHF-bandet där TV2 och TV4 sänder. Endast UHF-antenn behövs för Digital-TV. Eventuellt måste du ha en stark antennförstärkare eftersom digitalsändarna är lite klena, men det märker du ifall det blir lite problem med störningar och då är det bara att montera dit en effektiv förstärkare vid UHF-antennen i efterhand. Akta dig för Nokia eftersom de mottagarna har dåligt känslighet på antenningången och därmed kräver mycket stark antennsignal,

15dB mer än andra.
Reply to
Ken

Tack till alla som svarat!

Jag tittade på Terracoms sida och matade in vår gatuadress. Fick då utlåtandet att mottagningsförhållande är mycket goda, men också att utomhusantenn bör monteras

10 meter över markplan. Det var ju väldigt högt! Tar fram långa måttbandet.

Anders

Reply to
Anders Skelander

En ordinär villa med nock-tak är det minst 5 meter mellan marken och taknocken.

--
/
Demmpa
Reply to
demmpa

10 meter är den standard man använder sig av vid beräkningar. En kompromiss alltså, som inte stämmer på låga villor.
Reply to
Ken

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.