hörlurar bryter ljudet till högtalarna

Då jag kopplar in kontakten för hörlurar i fronten på datorn, så bryts ljudet till högtalarna på baksidan. Så brukar ju det fungera, men i detta fallet är det inte önskat.

Hur fungerar denna brytningen? Kan man komma runt detta på något sätt och fixa så att ljudet kommer ur högtalarna och hörlurarna samtidigt?

Jag hittade inget vettigt under en svensk liten tur på Google..

/Johan

Reply to
Johan Olzzon
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.