Gamla telefoner

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Swedish to

Threaded View

Quoted text here. Click to load it

Jag tycker inte att spolar, kondensatorer och transformatorer
är elektroniska.
Det är sådan man använder även i elsystemen sedan urgammalt.
Börjar man använda dioder och transistorer blir det elektroniskt
tycker jag.  "elektromekanik" är däremot helt riktigt.

 

Re: Gamla telefoner

Quoted text here. Click to load it

Och dessa elsystem är om inte elektroniska så vad? Passiva komponenter
är helt klart vitala i all elektronik, även kraftelektronik som du
mycket riktigt noterar.

Quoted text here. Click to load it

Bara om det är mekaniska delar iblandade. En motor är elektromekanisk.
En kondensator är inte särskilt mekanisk, inte mer än vad en
transistor eller mikrochip är.

--
Ichimusai http://ichimusai.org/ ICQ: 1645566 Yahoo: Ichimusai
 21:59:00  up 3 days, 13:21,  3 users,  load average: 0.05, 0.20, 0.27

Site Timeline