få igång kompressor från frys?

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Swedish to

Threaded View
Har tagit en kompressor från en kasserad frys. Den har vanlig jordad
kontakt, men när man sätter i den så går motorn inte igång. Trasig
förmodligen alltså. Dock finns ytterligare en sladd som går ut från
kompressorn. Den innehåller fyra tåtar, en gulgrön, alltså jord och en
svart, brun och blå. Kan något par av dem gå till en termostat och
alltså kontrollera om kompressorn är på eller av? Vilka i så fall? Och
hur tar man reda på det?

Re: få igång kompressor från frys?
Gissningsvis gick sladden till panelen med termostat inne i frysen och då
går det fas, nolla och så "brytledning" till kompressorn. Nollan och fasen
matar belysningen inne i frysen. Jag tycker mig minnas att jag sett både
kopplingar där man bryter fasen respektive nollan till kompressorn, så det
är nog bäst att du monterar isär kopplingslådan utanpå kompressorn och
tittar efter. Bäst vore förstås om du hade kvar frysen och tittade hur
panelen var kopplad. Jag vågar inte gärna föreslå färger; du måste kolla upp
det. En gissning är svart fas, blå nolla, brun brytledning
(elinstallationsstandard), men man kan inte vara helt säker. Och som sagt,
det är inte helt säkert att man bryter fasen!

Normalt går det in tre ledningar från kopplingslådan till kompressorn inre:
driftslindning, startlindning och gemensam återledare för båda lindningarna.
Startlindningen matas antingen via ett s k drop-out relä som känner av när
strömmen minskar eller numera ofta enklare via ett PTC motstånd som bara ger
ström i lindningen lagom tid vid starten. Ibland finns det även ett enkelt
motorskydd i serie med matningen till kompressorn.

Frys och kylkompressorer är för övrigt utmärkta som cykelpumpar (om man
slutar pumpa i tid). Det går även bra att pumpa bildäck, fast det tar lite
längre tid.

LÖK

Quoted text here. Click to load itRe: få igång kompressor från frys?
Så, hur får jag den att snurra?


Quoted text here. Click to load it


Re: få igång kompressor från frys?
Dean Keaton wrote / skrev:

Quoted text here. Click to load it
Genom att koppla ihopp två av dom fyra trådarna
som gick till panelen. *Men jag vet inte vilka*.
Det borde man kunna luska ut när man tittar i
kopplingsboxen på kompressorn, precis som Lars skrev.

--
/
Demmpa

Site Timeline