Blyack i UPS

Har fått en gammal UPS med döda batterier, det är vanliga standardackar på

12V 7 Ah. Nu undrar jag om jag kan klappa dit ackar med högre kapacitet och på så vis tjäna lite tid vid ev strömavbrott. Går det eller slår det ihjäl laddelektroniken? Funderade på 12-14Ah
--
Skyll inte på mej. Jag röstade Oj den 14:e september
http://apdesajn.com/ojtillemu/
Reply to
Roland R
Loading thread data ...

Laddningen kanske kan klara det, men den förlängda drifttiden vid batteridrift kan göra att DC/AC-omvandlaren blir för varm. något att tänka på. Man vet inte om de har dimensionerat kylningen tillräckligt för sådant.

--
 
 + Ken +
Reply to
Ken

Steve Dahlqvist skrev i diskussionsgruppsmeddelandet:...

Borde gå att kolla med en vanlig testmejsel?

--
Skyll inte på mej. Jag röstade Oj den 14:e september
http://apdesajn.com/ojtillemu/
Reply to
Roland R

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.