Blaupunkt Los Angeles MR24

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Swedish to

Hej
Kassettspelaren som är autoreverse fungerar inte .
Remmen har gått av och jag är lite rädd att skruva sönder
nånting.Borde man ta bort enheten med snabbvalsknapparna på undre
sidan eller hur gör man ?
Den är väl ganska gammal , men här finns väl nån som minns hur man gör
?
undrar
ralle
( med tilltagande ålder blir det allt svårare att se osv... )

Site Timeline