Blaupunkt Los Angeles MR24

Hej Kassettspelaren som är autoreverse fungerar inte . Remmen har gått av och jag är lite rädd att skruva sönder nånting.Borde man ta bort enheten med snabbvalsknapparna på undre sidan eller hur gör man ? Den är väl ganska gammal , men här finns väl nån som minns hur man gör ? undrar ralle ( med tilltagande ålder blir det allt svårare att se osv... )

Reply to
ralle
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.