Resetuj±cy siê laptop

Czy Kto¶ wie lub spotka³ siê z tym i zaradzi³ temu? Rzecz siê ma laptopa, który nie mo¿e wystartowaæ - wkó³ko co kilka sekund resetuje siê. Czasami uda mu siê "za³apaæ", ale dalej nic - czarny ekran i tyle. Nadmieniê, ¿e dysk odpada i wirus w boot selektorze, tak samo zasilacz. Czekam na sugestie co to mo¿e byæ.

--
Wys³ano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Reply to
saico
Loading thread data ...

A nie rozbieral go przypadkiem ktos? Nie gmeral w okolicach procka? To wyglada jakby sie proc przegrzewal. Moze w powietrzu wisi bez polaczenia z radiatorem? To tylko sugestia ... moze glupia. Pozdrawiam, Alberts

Reply to
invalid unparseable

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.