Superhet radio met transistors

Hallo, Ik heb een vraagje i.v.m. de ingangsspoel (RF) van een klassieke AM radio uit de jaren 70 opgebouwd rond transistors. Stel dat ik een MF heb van 468 kHz en ik weet de frequentie van de lokale oscillator (gemeten met een oscillosscoop) hoe kan ik de ferrietspoel dan berekenen, het is te zeggen, hoeveel windingen om toch de gehele AM band te verkrijgen ? De waarde van de variabele condensator is ook bekend. Bedankt voor alle reakties Frank

Reply to
F
Loading thread data ...

Dat is redelijk complex te berekenen maar veel sneller is de trial and error methode, begin eens met 80 windingen dan hoor je vanzelf waar je in de MG band zit met de afstem C halverwege. Zendamateurs gebruiken een griddipper om spoeltjes af te regelen. Je hebt zoveel variabelen oa mu van de staaf , dikte draad ed. dat berekenen ook niet erg nauwkeurig als niet alles bekend is.

Maurits

Reply to
Maurits

"F" schreef in bericht news:H_Gzi.69791$ snipped-for-privacy@phobos.telenet-ops.be...

De ingangsspoel is onafhankelijk van MF en locale oscilatorfrequentie (kijk nog eens naar je leerboek over de opbouw van de am-radio).

Het handigste is zo'n digitale LCmeter te kopen/maken en dan een 50-tal windingen op de staaf en meten wat de zelfinductie is. en dan bij- of alfwikkelen. Berekenen is lastig omdat je een aantal variabelen niet (- precies -) kent.

MRe

Reply to
MRe

Hallo, Ik heb zoals jullie vermeld hadden een beetje geexperimenteerd met litze en ferriet en door een spoel meer of minder windingen te geven werd het gewenste resultaat behaald. Dank allen Frank "F" schreef in bericht news:H_Gzi.69791$ snipped-for-privacy@phobos.telenet-ops.be...

Reply to
F

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.