LC-meter, selvbygg

I de aller fleste selvbyggskjema for LC-meter brukes en LM301 som osciolator. Vil en LM393 fungere like bra?

Der btukes også som regel to mekaniske rele. Kan disse erstattes med en analog SW som CD451?

Jeg har ikke behov for høye frekvenser.

HM

Reply to
Harald Mossige
Loading thread data ...

Hej Harald

Her er lette og effektive løsninger

formatting link

--
Mvh Max
Reply to
Max

Max skreiv:

Takk. Jeg forsøker denne løsningen.

HM

Reply to
Harald Mossige

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.