Vaskemaskinsmotor?

Bror min trenger en motor til en båndsag, for hobbybruk. Båndsagen skal ha "variabel" hastighet, 1 - 20.

Vi tenker oss disse mulighetene:

Ny trefasemotor med frekvensomformer. Det blir forholdsvis dyrt.

Standardmotor med mekaniske gerar. Det blir forholdsvis svært mye arbeid.

Vi tenker også på å bruke deler fra en vaskemaskin. Motoren der ser ut til å ha et hastighetsvariasjonsområde som kan være passende. Dette reiser noen spørsmål.

Hvilke typer motor er der her snakk om? Hvilke prinsipper brukes til hastighetskontrollen? Hva med tilgang til manualer for vaskemaskiner, såpass at deler og koplinger kan identifiseres?

Jeg undersøkte printet til en tilfeldig styring. Printet var merket: "AKO" og "AEG Type EE101". Fra det printet gikk der ut 7 lederer til motoren: To ledere kom fra en vekselkontakten på et rele. Tri andee fra to vekselkontakter på et annet rele. Det gir meg misstanke at det her er snakk om en to eller tre hastighetsmotor. I så fall, er en slik motor vellegnet til oppgaven, og størrelsen er passende.

Printet inneholt også en mikrokontroller og to triakker. Programverket var et gammeldags mekanisk, - sa han.

Håper på noen innspill som kan lede til løsning av oppgaven.

HM

Reply to
Harald Mossige
Loading thread data ...

Hvorfor poster du spørgsmål om vaskemaskinemotorer i dk.teknik.elektronik? Du ved udemærket at det er den forkerte gruppe og du havde tilmed allerede postet samme spørgsmål i den rigtige gruppe, som er dk.teknik.el, 3 minutter tidligere.

Reply to
Allan Soerensen

Grensen mellom elektro og elektronikk er i mange tilfeller flytende. I dette tilfellet er selve motoren klart et elektrospørsmål, men vaskemaskinen har et print med elektronikk som berører motoren. Dersom motoren er en ren flerhastighetsmotor er saken klar, ren elektro, men dersom hastighets reguleringen gjøres "elktronisk", er /det/ en elektronikksak.

Når motorslaget er fastlagt, blir det neste spørsmålet noe om elektronisk hastighetsregulering, og det /er/ et elektronikspørsmål.

Egentelig ønsket jeg x-posting i de to gruppene, men leseren mon kan ikke / er ikke oppsatt til å sende til to forskjellige news serverer.

HM

Reply to
Harald Mossige

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.