trissa bc 237 b

hur kollar man om en trissa är trasig

/jc

Reply to
Jerry Carlsson
Loading thread data ...

"Jerry Carlsson" skrev i meddelandet news:0DJKd.129040$ snipped-for-privacy@newsc.telia.net...

Tja, man kan "ohma" den med en gammaldags multimeter. Svart mätpinne på basen (benet i mitten här) och mät mot kollektor & emitter så skall du ha en sisådär 15 ohm åt varje håll, men åt andra hållet och mellan kollektor-emitter skall det vara helt "tätt" Själv använder jag Fluke-12:ans diodtest, och har övat upp en sån vana att jag hör på instrumentets "blipp" om det är rätt eller fel. Här kollas då framspänningsfallet som bör ligga runt 0,7v (syns även i displayen) Detta detekterar ett helknas på en trissa, men sen finns ju det andra faktorer såsom "dålig betafaktor", brus, och kanske temperaturberoende "dåligt uppförande"...

--
Hälsningar från Hönö
Thomas Jensen
Reply to
Thomas Jensen

Tänk transistorn som 2 st motriktade dioder som är ihopkopplade i basen. Mät med det i åtanke.

Janne G

Reply to
Janne G

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.