Trissa

Har en trissa med beteckning A1516 .

Är det någon som vet vilken typ av trissa det är .

Om det är en pnp eller npn trisssa

/jc

Reply to
Jerry Carlsson
Loading thread data ...

Skulle det kunna vara 2SA1516?

formatting link
/peterj

Reply to
Peter Justesen

Reply to
Jerry Carlsson

Enligt Japansk Industri standard (JIS) betyder första siffran följande:

1 står för dioder och 2 står för transistorer.

SA betyder PNP HF transistor, SB -//- PNP AF transistor, SC -//- NPN HF transistor, SD -//- NPN AF transistor

Följande siffror är ordningsföljden.

/ leifline

Reply to
leifline

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.