telefunken MF622E

Hej Söker efter en service manual till Telefunken MF622E (TV)

Det står även typ 631F/ICC17 EN Åskan har varit i den och det är tvär kortslutning på nät ingången. (Blåser säkring)

//Anders aon (snabela) telia (och sen är det punkt) com

Reply to
Anders
Loading thread data ...

"Anders" skrev i meddelandet news:c2tFe.142760$ snipped-for-privacy@newsc.telia.net...

Hittade tillslut manualen här

formatting link

Har konstaterat att TP50 är totalt kortsluten, nått mer jag ska kolla innan jag beställer en ny, om det nu är värt det??

//Anders

Reply to
Anders

Har åskan varit i den så kan du börja med att kolla ALLT och byta ALLT och ändå få problem. Så gott som alltid tröstlöst att försöka reparera åskfel, alltid nå´t skumt som man alldrig har träffat på förut.

Reply to
Dataspider

Sant.. Men man kan ju alltid testa några billiga grejer först innan man ger upp.

En bekant fick åskkänning i comporten (via modemet såklart...) på sin dator, lösningen där blev att stoppa i ett instickskort med comport på. Den burken funkade stabilt i flera år efter det...

Hm.. Tror faktiskt det är det moderkortet som sitter i min lilla filserver nu. :)

--
May all spammers die in horrible pains!
Wanna e-mail me? Well, peter_e is correct, but the rest is obviously bogus...
 Click to see the full signature
Reply to
Peter Emanuelsson

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.