Stab-problem - Page 2

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Swedish to

Threaded View
Re: Stab-problem

Quoted text here. Click to load it

Tillägas bör att den gamla zenerdioden BZX46C8s2
faktisk är felaktig och håller för låg spänning.
 
--
 
 + Ken +

Site Timeline