funderingar över en trafo

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Swedish to

Threaded View
Jag har lagt upp bilder på schemat och min
frågeställning finns även där

http://hem.bredband.net/danilina /
Re: funderingar över en trafo

Quoted text here. Click to load it

| 35,36 och 37

Detta är en sekundärlindning, inte en primärlindning.

| Objekt 2 Som heter 8v 0.3A. Vad har denna komponent för uppgift.

Den komponenten har till uppgift att producera strålning i form av
fotoner. Vad apparaten använder fotonstrålningen till framgår inte av
ritningen, men troligtvis är komponenten placerad så att fotonerna
strålar mot en passiv del av apparaten som behöver relektera fotoner
för att kunna detekteras av fotonreceptorer i en fotonfattig miljö.

Den fotonproducerande komponenten fungerar bäst när den matas med 8V
och vid denna spänning går 0,3A genom komponenten. En lägre spänning
ger färre fotoner och längre komponentlivslängd, en högre spänning ger
mer fotoner men kortare komponentlivslängd.

| måste denna speciella primära lindning vara verksam

Nej. Alla sekundärlindningar behöver inte användas för att en trafo av den
här typen skall kunna användas. Du kanske ska överväga att låta någon kunnig
person koppla allt som är i närheten av 230V. 230V är inget för okunniga att
leka med.

--
Göran Larsson     http://www.mitt-eget.com /

Site Timeline