funderingar över en trafo

Jag har lagt upp bilder på schemat och min frågeställning finns även där

formatting link

Reply to
studs
Loading thread data ...

| 35,36 och 37

Detta är en sekundärlindning, inte en primärlindning.

| Objekt 2 Som heter 8v 0.3A. Vad har denna komponent för uppgift.

Den komponenten har till uppgift att producera strålning i form av fotoner. Vad apparaten använder fotonstrålningen till framgår inte av ritningen, men troligtvis är komponenten placerad så att fotonerna strålar mot en passiv del av apparaten som behöver relektera fotoner för att kunna detekteras av fotonreceptorer i en fotonfattig miljö.

Den fotonproducerande komponenten fungerar bäst när den matas med 8V och vid denna spänning går 0,3A genom komponenten. En lägre spänning ger färre fotoner och längre komponentlivslängd, en högre spänning ger mer fotoner men kortare komponentlivslängd.

| måste denna speciella primära lindning vara verksam

Nej. Alla sekundärlindningar behöver inte användas för att en trafo av den här typen skall kunna användas. Du kanske ska överväga att låta någon kunnig person koppla allt som är i närheten av 230V. 230V är inget för okunniga att leka med.

--
Göran Larsson     http://www.mitt-eget.com/
Reply to
Goran Larsson

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.