"Speaker out" -> Line in

Är spänningsnivåerna för att koppla "speaker out" -> line-in från en t.ex. en laptop 3,5 mm jack till en förstärkare med 2xRca kontakt egentligen kompatibla? Tänkte speciellt vart "taket" spänningsmässigt på line-in ingångar ligger egentligen, hur tåligt det är etc..

Sen är det ju det där med impedansanpassning..

Reply to
pbdelete
Loading thread data ...

Det brukar inte vara något problem.

Reply to
Ken

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.