Söker : Dale RH-10

Söker efter ett Dale RH-10 effektmotstånd. Det ska vara på 0.047 Ohm, 10 W. Chassiemonterat är ett kram.

Elfa har bara 7W'are.

Någon som har flera tips?

// Micke Mek

Reply to
Mikael Karlsson
Loading thread data ...

"Mikael Karlsson" skrev i meddelandet news:HGvWf.50207$ snipped-for-privacy@newsb.telia.net...

Dale är uppköpt av Vishay. Vishay har flera svenska representater, bl.a. EBV.

formatting link

GLUDEN

Reply to
GLUDEN

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.