Schema Nokia 9780

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Swedish to

Hej,
är tacksam om nån har ett schema på nätdelen till Nokia 9780
satellitmottagare,
som man kan få ta del av. Antar att det är likadan nätdel i 9802.
Jag får en del spänningar på sekundärsidan men är osäker på om de är de
rätta.

/JonSite Timeline