kortsluten Nokia 9780

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Swedish to

Har på min bänk fått en Satelitmottagare Nokia 9780.
Den har blivit kortsluten på parabolantenningången, varför den ej lämnar
någon spänning ut till microhuvudena längre.
Någon som har erfarenhet av detta?
Är det reparerbart?
Går det att köpa ett nytt ingångskort? Kostnad?
Tips?
RickSite Timeline