Router DIR120

Kan man koppla två datorer och skrivare tilll Router DIR120 som har olika system? (Windows Vista och XP) b/l

Reply to
Larsson
Loading thread data ...

Medmänniskan "Larsson" skrev följande skiiiit i news:Cnx2k.43$ snipped-for-privacy@nntpserver.swip.net:

olika

jag såg på tv idag och tänkte på: Larsson har inget körkort.

--
I'm dirty, mean and mighty unclean
I'm a wanted man
 Click to see the full signature
Reply to
Usenet Rulez

"Usenet Rulez" skrev i meddelandet news: snipped-for-privacy@swnet.nu...

Inte på datorer! Det är som att sätta en bok framför en björn! b/l

Reply to
Larsson

Medmänniskan "Larsson" skrev följande skiiiit i news:QfB2k.68$ snipped-for-privacy@nntpserver.swip.net:

i

Tänkte på den där filmen med Lasse Åberg.

--
I'm dirty, mean and mighty unclean
I'm a wanted man
 Click to see the full signature
Reply to
Usenet Rulez

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.