BIAS-T

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Swedish to

Threaded View
Finns det någon allmän förklaring över vad BIAS-T är?Re: BIAS-T

Quoted text here. Click to load it
  I vilket sammanhang ???


Re: BIAS-T

Quoted text here. Click to load it


Strömförsörjning till en förstärkare som sitter upp i antennen. Vi har fått
för oss att det är något slags interface som möjliggör transport av ström
till förstärkaren genom antennkabelnGäller 3G master.......Re: BIAS-T

Quoted text here. Click to load it

Med andra ord en slags fantommatning. BIAS-T låter som ett
varumärke över en strömförsörjningsskoncept från någon tillverkare
och enklast är det nog att läsa tillverkarens specifikationer
och  interfacebeskrivningar för spänningar, strömmar samt
vilka brytfrekvenser som DC-injektorerna måste ha.


/TE


Re: BIAS-T
Quoted text here. Click to load it

Det som dyker upp i mitt huvud när jag hör bias-t/bias-tee är en "svart
låda" som lägger på en likspänningskomponent (som på engelska heter bias)
till en (AC?-)signal.

/ JohanRe: BIAS-T
Quoted text here. Click to load it

Tillägg:

Antag att du har någonting som genererar en AC-signal (tex ett satelithuvud)
på plats A och du har en apparat (tex satelitmottagare) i punkt B. Antag
även att signalkällan (satelithuvudet) kräver matningsspänning och att man
vill ta denna matningsspänningn från punkt B. Instinktivt kräver detta två
kablar, en för AC-signalen och en för DC-signalen (matningspänningen). Man
kan dock dela upp en kabel i olika frekvenssband. I detta fall ett
lågfrekvensband, för DC-signalen, och ett högfrekvens (högre frekvens än DC)
band för AC-signalen och detta gör att det räcker med en kabel. Detta görs
på följande sätt:

1. Lägg ett dubbelriktat lågpassfilter i vardera ända av
spänningsmatningskabeln. Eftersom det bara går likspänning på denna, så
märker man ingen skillnad från tidigare. Med "dubbelriktat" menas att det
inte spelar någon roll hur du vänder filtret, du kan m.a.o. koppla in
filtret baklängen och det är fortfarande ett lågpassfilter.

2. Lägg ett dubbelriktat högpassfilter i vardera ända av signalkabeln.
Eftersom det bara går AC-signaler på denna kabel så märks ingen skillnad
från tidigare.

Vi har i denna stund fyra stycken kablar: två för matningsspänning, vi kan
kalla dessa för (+) resp. (-), och två för signalen, som vi kan kalla
"signal" resp. "jord".

3. Koppla ihop en av signalkablarna med en av matningssänningskablarna. Som
exempel kopplar vi ihop "jord" och (-). Eftersom dessa nu är ihopkopplade
kan vi reducera antalet kablar till tre. (+), "signal" och den gemensamma
'(-)/"jord"'.

4 Koppla ihop kablarna (+) och "signal"  och vi har nu att vi har reducerat
antalet ledningar till två, '(-)/"jord"' och '(+)/"signal"'.

Den DC man skickar in på ledningen i pkt B dyker enbart upp efter
lågpassfiltret i pkt A, eftersom övriga ändar "skyddas" av högpassfilter.
Och den AC man skickar från pkt A kommer endast ut efter högpassfiltret i
pkt. B eftersom övriga ändar "skyddas" av lågpassfilter. Man har m.a.o.
hittat på ett sätt at sända matningsspänning och en (AC-)signal på en och
samma kabel (är det detta som kallas fantommatning?).

Antag att LF/HF-filtrena i pkt A är inbyggda i satelithuvudet så att vi inte
behöver bry oss om dessa.

Antag vidare att LF/HF-filtrena i pkt B INTE är inbyggda i
satelitmottagaren, och att vi har en lös spänningskälla som vi vill anväda
för matningspänning. Vi har då en liten låda innehållandes LF/HF-filterna.
Denna låda har tre anslutningar där vi kopplar in kabel (till pkt A),
satelitmottagarn och spänningskällan. Denna lilla låda skulle jag vilja
kalla för Bias-T.

/ Johan

Site Timeline