PTS dömer ut regeringens bredbandsplaner

PTS riktar hård kritik mot regeringens IT-politik i sin bredbandskartläggning för 2008. Sverige saknar både en övergripande strategi och mätbara mål på bredbandsområdet, konstaterar myndigheten.

formatting link
När regeringens planer jämförs med de i länder som Frankrike, Finland, USA och Sydkorea hamnar Sverige långt efter på alla punkter, enligt PTS. Sett till offentliga investeringar i bredband väntas Sverige satsa ungefär en tiondel så mycket som regeringarna i Tyskland, Finland och Storbritannien under 2009. ?Sverige bör formulera en tydlig, långsiktig nationell målsättning för tillgången till bredbandsinfrastruktur ? detta ger en tydlighet om ambitionsnivån och inriktning av framtida satsningar,? står att läsa i rapporten.
formatting link
Även Sveriges fastställda miniminivå för tillträdde till internet får kritik. I dag ligger det kravet på en uppkoppling om minst 20 kbit/s. Det kan jämföras med förslag från regeringen i Finland om att alla hushåll i landet ska ha tillgång till minst 1 Mbit/s år 2010. I Storbritannien är motsvarande krav 2 Mbit/s. ? Att ha ett krav på endast 20 kbit/s när ambitionsnivån i andra länder är så mycket högre är inte hållbart om man vill vara en IT-nation i världsklass, skriver Marianne Treschow, generaldirektör för PTS, i en kommentar till rapporten.

Reply to
Ken
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.