Pelletsbrännare

Tänkte bygga en pelletsbrännare. Är det samma ljuskännare som till en oljebrännare som känner av ljuset på lågan? Tidrelät som ger för- matningen och underhållsmatning sedan till värmespiralen. Är det några delar som går att utveckla från en oljebrännare? Sedan är det ju att fundera ut brännarhuset som pelletsen ska brinna. Är det någon som har en egentillverkad pelletsbrännare? b/l

Reply to
Bernt
Loading thread data ...

Fläkten från oljebrännaren kanske. Tror den klurigaste biten kan vara försäkringsfrågan. Vilken kan iofs lösas med ett isolerat uthus som fungerar som värmecentral. Så om det uppstår skada sker det inte så mycket.

Reply to
pbdelete

Det är meningen att den ska vara i ett separat uthus. För det är ju svårt att typgodkänna något som inte är godkänt. b/l

Reply to
Bernt

studera hur andra pelletsbrännare är byggda genom att ta in reklamblad och datablad på olika pannor, gissar att utformningen på brännarhuset och avledningen av dess bränngaser är mycket viktig om du skall få harmonisk och fullständig förbränning och inte börja tjära och koksa ned pannan. till detta måste askhanteringen lösas så att rosten inte sätter igen sig i förtid och hindrar luftflöde och utrymme nog för att kunna elda ett tag innan rensning - det gäller ju att askan verkligen är kall och utan glöd när det tas ur pannan, speciellt om det sker per automatik

- för det blir mycket aska när man eldar med ved, oavsett leveransform...

--
gissar att övervakningen består lite mer än av en fotosensor som 
flamvakt, eldningen är ju anorlunda med både flammor rök och glöd vid 
 Click to see the full signature
Reply to
torbjorn.ekstrom

Materialtyper, rostfritt, kolhalt, hårdhet, tillsatser etc.. kan ha betydelse. Ask hantering. Optimal oxidering.

Finns en del problem att jobba på. Alla inte lösta optimalt ännu.

Reply to
pbdelete

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.