Master ökar blixtnedslagen

formatting link
Höga mobilmaster ökar antalet blixtnedslag. Åskforskare varnar för att blixtarna förstör datorer och slår ut hemelektronik i närheten. Om masterna är 10-20 meter höga fungerar de som åskledare och drar bara till sig blixtar som ändå skulle ha slagit ned i närheten. Men master som är minst 50 meter höga kan orsaka elektriska urladdningar i åskmolnen och skapa nya blixtar. Det är välkänt bland forskarna och utnyttjas ofta för att studera blixten.

Reply to
Ken
Loading thread data ...

formatting link
Mastbyggare vill inte ta ansvar för blixtnedslag. Sedan den 72 meter höga masten kom upp har grannarna tre gånger drabbats av elavbrott och sönderbränd elektronik vid åskväder. De hävdar att masten är orsaken och får medhåll av åskforskare. Mastägaren, 3GIS, svär sig fri, men det är inte säkert att det går.

Reply to
Ken

som sagt - det gäller att få undan strömmen så att markpotentialen inte stiger för mycket i området just under nedslaget...

/TE

Reply to
Torbjörn Ekström

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.