Long Lat beräkningar?

Kanske inte riktigt elektronik men gör ett försök. Sitter och lurar med lite kartor och GPS positioner.

Det jag har är en karta där mittpunkten är känd. Jag känner även till kartans storlek samt vilken skala som kartan har. Det handlar om relativt lokala kartor, småstäder i storlek.

Jag skulle vilja veta hur man kan få reda på GPS positionen i bildens hörn. Har försökt med ett par varianter utav uträkningar men har inte lyckats att få i ordning på det i både long och lat led.

Reply to
Mippen
Loading thread data ...

"Mippen" skrev i meddelandet news:LevRc.100343$ snipped-for-privacy@newsc.telia.net...

hörn.

att

det kanske kommer av att man inte kan avbilda jordytan exakt i 2d? kartor är väl en kompromiss mellan verkligheten o vad man med kartan vill visa?

en liten amatör gissning från mig :)

Reply to
johan k

Om de "småstäder" som du undersöker inte ligger alltför nära nord- eller sydpolen så kan du göra följande approximation:

- Jorden antas vara ett klot med omkretsen 40000000 meter

Detta betyder att varje breddgrad motsvarar 40000000 / 360 meter vilket är ca 111111 meter För längdgraderna måste man ju ta hänsyn till på vilken latitud man befinner sig eftersom längdgraderna ligger olika tätt, glesast vid ekvatorn. Varje längdgrad motsvarar 40000000 * cosinus(latituden) / 360 meter. För latituden 60 grader så blir det alltså 40000000 * 0.5 / 360 vilket är ca 55556 meter.

Så om positionen för din kartas mittpunkt är x grader nordlig (eller sydlig) bredd och y grader östlig (eller västlig) längd så är positionerna för kartans hörn, med ovan gjorda approximation lika med

x +/- (h/2) / 111111 grader nordlig (eller sydlig) bredd och y +/- (b/2) / (111111* cos(x)) grader östlig (eller västlig) längd.

där h = kartans höjd i meter gånger dess skala och b = kartans bredd i meter gånger dess skala

Hoppas att det var någotsånär begripligt.

Lars-Åke

Reply to
Lars-Åke Aspelin

jorden är en ellipsoid ;-)

det står faktiskt riktigt mycket om detta hos lantmäteriverket med transformer och hela kitet.

- och dom är petiga...

se

formatting link

'GIS' är också en samlingsbegrepp när man pratar om GPS och positionern.

/TE

Reply to
Torbjörn Ekström

Tänkte om man inte känner till förkortningen, Geografiska Informationssystem eller Geographical Information System ger en hel del info om man googlar på det.

--
Ichimusai http://ichimusai.org/ AA #769 ICQ: 1645566 Yahoo: Ichimusai
MSN: Ichimusai1972 AOL: Ichimusai1972 IRC: Ichimusai@IRCNet
 Click to see the full signature
Reply to
Ichimusai

Stämmer bra att jordytan ej fungerar bra i 2d. På kortare sträckor skall det dock fungera med Phytagoras sats men längre sträckor så är det cirkel beräkning man måste göra.

I mitt fall så är det dock kortare avstånd. Frågan kvarstår dock om hur man får till hörnkordinater från en kartbild med känd mitt kordinat + känd skalning.

Reply to
Mippen

"Mippen" skrev i meddelandet news:0FKRc.100389$ snipped-for-privacy@newsc.telia.net...

med

Tre förslag, vilka kanske anses som fusk, eller åtminstone "kringgående av svårigheter". Kanhända nåt av dem går att tillämpa :

Du kan alltid ta ut de exakta koordinaterna från en känd karta. Detta funkar förstås bäst om du bara skall greja nån enstaka kartbild. Skall du automatisera processen så kvarstår problemet.

Tag med din GPS och uppsök hörnpunkterna IRL, så att säga. Samma nackdelar som ovanstående förslag, och ett par till :-)

Om kartan är i koordinatsystemet RT90, t.ex., så är det hur enkelt som helst. Fast du behöver 2 kända positioner, alternativt veta hur många meter varje pixel (du talar om elektroniska bilder va?) motsvarar i X- och Y-led. Bästa lösningen, tror jag.

--
Robert
Reply to
Robert Larsson

Lite svårt i mitt fall, speciellt att det skall bli ngn form utav automatisering.

Y-led.

Lite osäker om det är RT90. men om det är det, hur fungerar det då? Om jag har en center kordinat, hur blir då kordinaten tex, 100m i X led som kordinat?

Reply to
Mippen

W84 brukar vara det som används i GPS om jag inte minns fel

- en del GPS:r dock ställbara till andra koordinatdatumreferenser.

/TE

Reply to
Torbjörn Ekström

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.