Kapslingsklass

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Swedish to

Threaded View
Vad betyder de olika kapslingsklasserna: IP55, IP54,  IP44.
Hälsningar BertRe: Kapslingsklass
Quoted text here. Click to load it
Det betyder vilken täthet en elpryl har.

första siffran står för hur stora fasta partiklar som kan
komma åt spänningsförande delar.
andra siffran står för hur bra utrustningen tål vatten.

första siffran:
4: skydd mot fasta främmand föremål med 1,0 mm i diameter
5: dammskyddas
6: dammtät

andra siffran:
4: skydd mot överstrilning med vatten,
vatten som strilas mot kapslingen från godtyckligt håll
får inte ha skadlig inverkan.
5: skydd mot vattenstrålar,
vatten som sprutas mot kapslingen från godtyckligt håll
får inte ha skadlig inverkan.
6: skydd mot kraftiga vattenstrålar,
vatten som sprutas mot kapslingen från godtyckligt håll
får inte ha skadlig inverkan.

--
/
Demmpa


Re: Kapslingsklass

Quoted text here. Click to load it

Första siffran anger skydd mot beröring och inträngande föremål.
Andra siffran anger skydd mot vätskor.

IP00 betyder att skydd helt saknas, IP68 innebär att utrustningen
långvarigt kan sänkas ner i vatten.

IP55 Skydd mot beröring av farliga delar med tråd. Dammskydd.
     Skydd mot vattenstrålar.

IP54 Skydd mot beröring av farliga delar med tråd. Dammskydd.
     Skydd mot överstrilning.

IP44 Skydd mot beröring av farliga delar med tråd eller fasta
     föremål med en diameter större än 1 mm.
     Skydd mot överstrilning.

--
Göran Larsson     http://www.mitt-eget.com /

Site Timeline