3*12=40.8v

3st blybatterier 14ah gav 40.8v nya nyladdade. Nu har de tappat en del. Men nyladdade ger de 40.7v. Skiljer det s=E5 lite n=E4r de tappat ah m=E4rkbart?
Reply to
buss100
Loading thread data ...

hmm 40.8 / 3 = 13.6 Volt per 12V batteripack

13.6 Volt är en typisk laddspänning och säger inget om batterstatus om laddaren är ansluten hela tiden.

spänningen är på tok för hög om du mäter denna nivå om batterierna har varit oanslutna i minst 24 h före mätning. Om det är SLA-batterier med denna vilospänning efter 24 h så indikerar det att dessa är väldigt torra inuti och därmed hög syrahalt - och förmodligen sönderkorriderade invändigt.

Reply to
torbjorn.ekstrom

om

erierna har

med

gt

derade

Vid m=E4tning =E4r batterierna helt urkopplade.

formatting link
12 12 151 x 99 x 95 4,3 kg F1 (4,75 mm)

80-412 189,00 kr De har st=E5tt 12timmar+ nu. 39.9v. Har inga data fr=E5 de var nya :-(

Tar g=E4rna emot tips p=E5 prisv=E4rda ers=E4ttare.

Reply to
buss100

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.