digikoppling

lite off topic...

hur kopplar man in digibox med 1 scart (och förståss tv in och tv out), videobandssp. med 1 scart och tv med 2 scart, för bästa bild och för inspelning av digikanalerna...och gamla analogsignalerna

Reply to
tpo
Loading thread data ...

köp en scartväxlarbox med "rec"-möjlighet och koppla både digitalbox och video till den och utgången till tv.

eller så splittar du scarten från digitalboxen och kopplar ena splittringen till ingången på videon (samma scartanslutning på videon som du sedan kopplar till ena scarten på tv:n) den andra splittringen kopplar du direkt till ena scarten på tv:n.

--
/
Demmpa
Reply to
Demmpa

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.