digikoppling

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Threaded View


lite off topic...

hur kopplar man in digibox med 1 scart (och förståss tv in och tv out),
videobandssp. med 1 scart och tv med 2 scart, för bästa bild och för
inspelning av digikanalerna...och gamla analogsignalernaRe: digikoppling
Quoted text here. Click to load it
köp en scartväxlarbox med "rec"-möjlighet och koppla både
digitalbox och video till den och utgången till tv.

eller så splittar du scarten från digitalboxen och
kopplar ena splittringen till ingången på videon
(samma scartanslutning på videon som du sedan
kopplar till ena scarten på tv:n)
den andra splittringen kopplar du direkt till ena
scarten på tv:n.

--
/
Demmpa

Site Timeline