Zabezpieczanie i hot-swap RS485

Witam grupę.

Czy ktoś może zobił-kiedyś-coś co umożliwia podłączanie transcieverów do niedopasowywanej gałęzi sieci RS485 (bez terminatorów) w czasie kiedy i na sieci odbywa się transmisja (ze zgubionymi pakietami poradze sobie) i podłączany slave jest zasilany ?

Czy szeregowe rezystory w liniach danych coś tu pomogą?

Używam transcieverów DS36c278

el es

Reply to
Lukasz Sokol
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.