Re: [OT] Re: Wyzsza częstotliwoœć

E - no, jaki nasyp? Toż to by się raz-dwa rozpłynęło :) Tylko Arabowie budują gazociągi, a potem usypują na nich wał, żeby nie zapomnieć, gdzie go posiali ;)

OIDP to były dwa sposoby zasypywania. Albo wybieranie spod spodu, albo kopanie rowu obok rury, przesuwanie rury i zasypywanie; ale mało się tym interesowałem.

Pozdrawiam

Reply to
Marcin Stanisz
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.