Re: Keil uVision dla ARM

Dziękuję, właśnie tego nie mogłem znaleźć.

Mam przy okazji pytanie. Znacie dobry symulator dla ARM7 typu AT91SAM256.

Reply to
slawek7
Loading thread data ...

slawek7 pisze:

Jeżeli chodzi o samo jądro ARMa to najlepszy wg mnie jest Armulator. Nie wiem, jakie obecna wersja ma wsparcie dla tego procka, bo dawno nie używałem. Korzystałem z symulatora wbudowanego w środowisko Metrowerks Codewarrior, działa chyba za darmo przez 30 dni a potem kosztuje słono.

formatting link

Reply to
Adam Dybkowski

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.