alternatieven voor Handyman?

Op zich gun ik die jongens van Handyman best dat ze geld verdienen door als verdeelpunt van onderdelen te fungeren, maar af en toe lijkt hun marge wel erg hoog te zijn. En het doet me ook een beetje pijn dat de onderdelen die ik nodig heb, waarschijnlijk dagelijks met tientallen worden weggegooid...

Nou heb ik vaag wel eens iets gehoord van een soort kringloopwinkels die wasmachines e.d. slopen en de onderdelen weer verkopen; weten jullie of er in oost- of middenBrabant zulke bedrijven zijn?

(Ik bedoel nadrukkelijk niet de 'gewone' kringloopwinkels).

Paai

Reply to
paai
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.