1-wire

Hey,

Ik heb een paar vragen omtrent 1-wire. Het is de bedoeling dat ik max 400 schakelaars (DS2405, DS2406, DS2408) ga sturen over een afstand van een 400 á 500 meter. Is het mogelijk om met 1-wire en deregelijke afstand te overbruggen? Kan een dergelijk netwerk in een geheel opgebouwd worden of moet men gebruik maken van een DS2409 om het netwerk in verschillende onderdelen op te delen? Hoe veel tijd neemt het orde grote in beslag om bijvoorbeeld twee op eenvolgende schakelaars om te schakelen?

Vriendelijke groeten

Eddy

Reply to
Eddy
Loading thread data ...

Ik heb geen ervaring met dergelijke afstanden, maar voor m'n gevoel is

1-wire daarvoor niet de goede keuze. Ik zou voor RS-485 of iets dergelijks gaan.

Wat bedoel je met opeenvolgende? Volgens mij heeft nog de fysieke plaatsing nog het adres invloed op de snelheid waarmee je kan schakelen.

Zo te horen is dit geen 0-budget hobby project, miscshien kan ik je (professioneel) van dienst zijn. Ik heb voor een klant een netwerk ontworpen dat bedoeld is om uiteindelijk een paar duizend nodes te bevatten, met zo laag mogelijke per-node kosten, maar met intelligente nodes en remote update van de node software.

Zijn je schakelaars geklusterd, of moet iedere node echt 1 schakelaar bedienen?

Wouter van Ooijen

-- ------------------------------------

formatting link
PICmicro chips, programmers, consulting

Reply to
Wouter van Ooijen (www.voti.nl

"Eddy" schreef in bericht news: snipped-for-privacy@posting.google.com...

De looptijd door een kabel is ongeveer 5nSec/meter.

Hans

Reply to
JT van Es

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.