4 pinski PWM ventilator

Bog daj, pametni ljudi!

Dakle, imao bih jedno pitanje, a ukoliko netko zna odgovor, bar na?elni, bilo bi lijepo. Naime imam u ra?unalu par komada PWM ventilatora. E sada, dali tko od Vas zna, koji element na samoj plo?ici ventilatora odre?uje ekstremitete brzine (donji i gornji). Meni je recimo donji extrem za jedan ventilator 1200 RPM, a ja bih ?elio da bude 1500 RPM. Nadam se da sam jasan. E da, nisam jo? rastavljao taj ventilator tako da nemam pojma koji je driver u njemu ali koliko sam shvatio tu ima par varijanti, a ostalo su sve varijacije na temu. Hvala na svim konstruktivnim odgovorima!

Reply to
Ivan Klisanic
Loading thread data ...

Hmm...Ja sam uvjeren da MIN. brzinu odre?uje mati?na plo?a. Vidi u BIOS-u, mo?da na?e? ne?to pametno?

Reply to
vaso

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.