jedno pitanje?

ne znam bas jel ovo spada pod ovu grupu, al da probam:

imam sat-radio-alarm u jednom. ima adapter za struju, a ima i mogucnost za baterije! koristio sam struju, no medjutim par puta je nestalo preko noci struje, pa nije zvonio ujutro!

zanima me jel moguce ovako:

da drzim unutra baterije, i da istovremeno bude spojen na struju (da mu to bude glavni izvor), i onda ako nestane struje da samo nastavi dalje radit na baterije?

Reply to
MADSEN
Loading thread data ...

Koliko znam kod vecine tih radio-budilica baterije i sluze za to - backup kad nestane struje...

Reply to
Dado_VTC

na

Jel' prikaz LCD ili LED? Naime, LED æe ti po¾derati baterije i prije nego doðe struja. Zatim, jel' napajanje sklopa alarma jednako ili pribli¾no naponu baterije?

Reply to
Vaso

prikaz je LCD, a napajanje je 7.5 V (out od adaptera), dok u njega stane 4 baterije od 1.5 V, dakle 6 V.

Reply to
MADSEN

na

Baterija u tom radio satu slu¾i samo da pamti tj broji vrijeme kad nestane struje i kad doðe struja vrijeme èe biti toèno,ali dok nema struje ne radi ti ni¹ta,tj ne vidi¹ koliko je sati.

Reply to
Manu

na

Èekaj malo, alarm bi se svejedno trebao oglasiti kada je pode¹en, ako je prije i nestajala struja!!?? Jel' ti sat toèno vrijeme pokazivao kada je zakazao alarm? Da ti nije lo¹ kontakt na baterijama?

Ako ba¹ hoæe¹/mora¹ kemijati, provjeri da li se za alarm koristi samo DC napon iz adaptera i jesu li minus adaptera i baterije na istom potencijalu( ako je logika minus-masa). Onda postavi diodu s baterije na to napajanje, anoda na bateriji. Kada ima struje, dioda je nepropusna, a kada nema, baterija napaja cijeli sklop.

Mo¾da treba¹ samo zbrikati jednu diodu, prouèi malo shemu, te¹ko je dati konkretan odgovor na 'neviðeno'....

Reply to
Vaso

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.