Windows Media Player

Hej! Jag har försökt bränna musik i Windows Media Player utan framgång. Jag har försökt med olika typer av inspelningar som kopieringsskyddade och icke spärrade. Jag har en brännare och en spelare och båda finns i menyn under Bränna. Om jag klickar på brännaren och sedan på OK, så försvinner markeringen på brännaren och spelaren markeras i stället. Knappen Starta bränning är ej aktiverad. Jag har en brännare typ Pioneer DVD RW DVR 106D den kanske inte är lämplig för ändamålet. Tacksam för TIPS. Hälsningar Karl-Erik

Reply to
Karl-Erik Andersson
Loading thread data ...

Uppdatera firmware på brännaren?

--
John-Henri Eklund
jonne@swnet.nu
 Click to see the full signature
Reply to
John-Henri Eklund

nnaren och

rad.

Varf=F6r inte prova med Nero ist=E4llet?

Reply to
Bo

Medmänniskan "Karl-Erik Andersson" skrev följande skiiiit i news:LYjVi.12455$ snipped-for-privacy@newsb.telia.net:

Prova winamp

--
Toppostaren "BG"  i meddelandet BfJUi.12362$ZA.7966
@newsb.telia.net
 Click to see the full signature
Reply to
Usenet Rulez

Mon, 29 Oct 2007 15:52:25 -0700, Bo ba:

Det vore väl för enkelt, skulle jag kunna tänka mig.

Charlie.

Reply to
Charlie R

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.