Re: Nokia ITT 7161 sk

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Swedish to


Quoted text here. Click to load it

Nokia har faktiskt 2 modeller med nr.beteckning 7161.
Den ena modellen är från -92 och dess chassi heter EuroStereo2 (ES2).
Den andra är nyare , från -99 och har ett lite mer avancerat chassi som
heter MX.

Quoted text here. Click to load it

Kommer ljudet ifrån högtalarna?
O.i.s.f. från bägge?

Quoted text here. Click to load it

http://w1.455.telia.com/~u45521195 /

/MorganSite Timeline