oljetanksmätare

Hej

På min oljetank i pannrummet sitter ett antikt visarinstrument som visar nivån i min tank. I mina drömmar om automatisering av hemmet ingår även automatloggning av oljeförbrukningen. Någon som har erfarenhet av att byta mätare på tanken? Tips på allternativ?

Rick

Reply to
Rick Ekman
Loading thread data ...

Fixa en tryckgivare som passar för mätområdet och det du ska mäta. Smartast är nog att lägga givaren på botten i tanken.

--
ulf johansson
Reply to
ulltand

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.