Meckade tv-ut

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Swedish to

Threaded View
Polaren hade bytt tv. Ingen bild pE5% tv'n. Pillrade med datorn sE5%
dataskE4%rmmen blev svart
:-( SystemE5%terstE4%llning blev rE4%ddningen. I felsE4%kert lE4%ge fF6%rsv=
ann
nvidakortet. Provade lE5%ngt om lE4%nge pE5% den gamla tv'n. Bild direkt.
Bra dE5% funkar det fram dit. Kopplade in i nya tv'n, bild direkt??????
S-video sladde vart in och ur ett par ggr redan frE5%n start, utan
resultat. Har varit med om bF6%jda ben pE5% s-videokontakter. Nya tv'n har
auto pE5% formatet. Front uttaget anvE4%des. Gamla tv'n har nog manuell
fF6%r formatet. Kan det vara det som "kickade" igE5%ng grafikkortet? Vissa
kort sE4%nder inte om det inte kE4%nner av tv'n. Om inte sladdarna E4%r i s=
E5%
gE5%r det inte att vE4%lja tv i datorn. Men detta g-force tror jag sE4%nder
endE5%. Eller kan det vara att tvkortet vE4%ntar pE5% tv'n, och tv'n vE4%nt=
ar
pE5% kortet? Moment 22...

Re: Meckade tv-ut
Quoted text here. Click to load it
ntar

Nya problem bara svart/vitt. Provade i gamla tv'n, s/v dE4%r med.
Tillbaka till nya tv'n och den har helt plF6%tsligt fE4%rg!!?? Provade i
gamla tv'n igen och s/v??? Avslutade i nya tv'n, fE4%rg. C4%r det glapp i
kablen eller?


Site Timeline