Magnetventiler, var köpa billiga?

Jag leter efter 4 st magnet ventiler till ett bevattnings system hemma. De ska klara trycket i vatten kranen hemma. De ska sitta i källaren så jag vill ha något som känns tryggt, plast går bort. De billigaste jag hittat är på

formatting link
men där kostar de 395+m st.

Känner någon till någon annan leverantör?

/Magnus

Reply to
a.b
Loading thread data ...

skroten är hobby idotens bäste vän :-) kolla på enkla luftventiler om du inte hittar något annat

Mvh hannu

Reply to
Hannu Kandelberg

"Hannu Kandelberg" skrev i meddelandet = news:bhte7f$31159$ snipped-for-privacy@ID-168269.news.uni-berlin.de...

hemma. De ska=20

jag vill ha=20

hittat =E4r p=E5=20

Kolla ist=E4llet i en gammal disk/tv=E4ttmaskin som n=E4stan alltid har = dessa magnetventiler f=F6r att st=E4nga av vatten med exakt samma tryck = som kranvattnet (dom kopplas ju n=E4mligen till samma ledningar ;o)

/Peter

Reply to
Peter

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.