Luxor 7064

Hj=E4lp!

Min tv modell Luxor 7064 h=E5ller p=E5 att ge upp.

N=E4r man startar den =E4r det enda man ser ett ljust vitt streck horisontellt mitt p=E5 rutan. Ljudet fungerar dock som det ska. H=E4ndig som m=E4n =E4r b=F6rjar man banka p=E5 den., isj=E4lva banknings=F6gonblick= et brukar bilden visa sig, men f=F6rsvinner snabbt igen. Mirakul=F6st fungerar det efter ett tag om man bankat den "i r=E4'tt balans" och bilden kommer tillbaka. Detta vill jag h=E4vda beror p=E5 glapp n=E5gonstans.

Jag t=E4nker utf=F6ra ett kirurgiskt ingrepp f=F6ratt =E5tg=E4rda problemet= , men eftersom jag inte har n=E5n aning om vart det sitter skulle jag vara v=E4ldigt tacksam f=F6r tips och f=F6rslag, s=E5 jag slipper l=F6da och byt= a ut allt.

Hoppas n=E5gon kan hj=E4lpa mig

MVH// Viktor Johansson

Reply to
johansson.viktor
Loading thread data ...

snipped-for-privacy@gmail.com skrevade:

Bär ner den till sjön.

--
ÐIÇK

"Gud och soldaten vördar vi
 Click to see the full signature
Reply to
ÐIÇK

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.