Vertikalproblem på Grundig chassie CUC 6360

Hej!

Hittade en gammal (Apr 2005) tr=E5d om halv bild p=E5 ovanst=E5ende chassie. Jag har ett liknande problem och f=E5r ibland halv bild och ibland bara de sista 2-3 linjerna. Vid kallstart fungerar den alltid, men efter ca 5 min vill den f=E5 en liten klapp f=F6r att =E5ter visa korrekt bild. Men den beh=F6ver allt fler och kraftigare klappar s=E5 det b=F6rjar bli dags att ingripa innan n=E5got annat ger sig...

Det f=F6reslogs att kontrollera IC430 alt dess l=F6dningar samt byte av C433. Utan n=E5gon st=F6rre erfarenhet av just TV k=E4nns det lite som om det vore ett l=F6dproblem eftersom f=F6rr=E4ndringarna kommer/f=F6rsvinner abrupt. =C4r det n=E5gra fler l=F6dningar man skall se =F6ver n=E4r man =E4nd=E5 tagit sig in och v=E4rmt upp l=F6dpennan? Eller =E4r jag fel ute =F6ver huvud taget?

/ Fredrik

Reply to
Prakah
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.