Impedans hos gammal antenn

Jag har en gammal antenn med två ställbara teleskopspröt som jag funderar på att använda i receiverns 75 ohms koaxial FM-antenningång. Detta för att receiverns medföljande sladdstumpsantenn (jag skyller på den än så länge) inte ger så bra mottagning. Är det nån som vet vad min gamla (60-tal ?) antenn har för impedans och vad den ursprungligen är avsedd för? Dess utgång är en tvåledare med ca en ½ cm mellan trådarna. Sten

Reply to
Sten
Loading thread data ...

"Sten" skrev i meddelandet news:vg82e.20755$ snipped-for-privacy@newsb.telia.net...

Kallas bandkabel och har 300 ohms impedans.

//Kent

Reply to
Kent

om du vill exprimentera för saken skull så kan du med en kvartsvågs trafo konvertera mellan 300/75 Ohm

dock måste mellankabelns impedans vara enligt formeln:

___________ Z = \/ Zin * Zut t

vilket ger här 150 Ohm - smula exotisk kabel att hitta bara sådär.

samt vara 1/4 våglängd elektriskt sett för den frekvensområde du är intresserad av.

om man ligger på hög frekvens och därmed hanterbara längder så löses det ofta på kretskortnivå då man där i CAD:ningen noga kan specifiera bredd och längd (kräver kännedom om dielektricitetskonstanten på kretskortet och avstånd mellan jordplan och ledare.)

--
andra metoder är att bygga herdelig trafo kring en liten toroid
som hanterar din önskade frekvens - impedansen ändrar i kvadrat
 Click to see the full signature
Reply to
Torbjörn Ekström

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.