Haru Dreambox

Hej Grupp!

Om det är någon som har Dreambox digitaltv decoder så kan ni prova en ny plugin från

formatting link

Den presenterar ett temperaturvärde på tv skärmen, det bäste vore om man kunde se julskinkans temperatur medan man kollar på julmorgon...

/Svempa

Reply to
Svempa
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.