hallgivare för bil

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Swedish to

Hej.
Har tvE5% lF6%sa strF6%mfF6%rdelare med hallgivare till Audi 80.
Vill testa om de mF6%jligen fungerar innan jag monterar dem pE5% plats.

Hur mE4%ter man med ett enkelt universalinstrument upp om en hallgivare
utan att fF6%rdE4%rva den?
Jag gjorde ett test. Men mF6%jligen gjorde jag fel. Men man mE5%ste ta
risker ibland.
Lade 12 volt till + pE5% strF6%mfF6%rdelaren-hallgivaren, jordade -,
kopplade  frE5%n 0 till en  lysdiod via ett 820 ohms motstE5%nd till jord.
12 volten utan strF6%mbegrE4%nsning, tE4%nkte sen jag borde ha lagt ett
motstE5%nd mellan 12 volt matningen och + pE5% givaren fF6%r att begrE4%nsa
strF6%mmen.
TE4%nk om jag nu fF6%rdE4%rvade hallgivaren.
Lysdioden lyste inte sE5% lE4%nge som - var lagd till jord. NE4%r jag tog
bort jordningen sE5% lyste dioden.

Tacksam fF6%r goda rE5%d.
GF6%ran


Site Timeline