Fel på Vestel 11AK30A4... PSU pum par

Först fungerade inte TV'n alls. Då byttes följande komponenter :

IC800 (MC44608) Q801 (NTP6N60E) D608 (1N5407) R807 (0,22 Ohm) R805 (10 Ohm)

Nu punpar det i nätdelen. Men en frekvens av ca 5 Hz. Har testat att koppla bort HOT (BU808) men det pumpar fortfarande. Säkringen är fortfarande hel.

Vad ska jag kolla? Tycker att felet borde ligga efter transformatorn?

Vet inte vad det är som skall hända nu riktigt. Efter att strömmen kommit fram till trafo'n ordentligt..

Första felet var ju vrålkortis, och det är inte så svårt att reda ut..

Har ni några tips?

// Micke Mek

Reply to
Mikael Karlsson
Loading thread data ...

"Mikael Karlsson" skrev i meddelandet news:BJvze.28815$ snipped-for-privacy@newsb.telia.net...

hs trafo trasig, om felet kvarstår efter du kopplat bort HOT:en så luktar det trafo fel. Du kan ju testa att löda bort stift för stift och kolla om spänningen kommer tillbaka.

//Peter

Reply to
Pjotr

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.