Erafrenhet av Force digitalbox???

Jag ska köpa ny box till digitaltv. Någon som har en "Force 320 (någon bokstav)"?

Det sägs att den har genomgående RF så att man kan få ut en signal till tyyerligare tvapparater, stämmer det? Den Thomson 2000 jag har idag klarar inte det.

Är det en bra box? Har hört mycket bra om Force, stämmer det?
Reply to
ron
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.