en vanlig splitter på TV uttaget (-3.5dB i förlust?)

Kan någon förklara vad som händer med signalstyrkan när man använder en vanlig splitter (2/1) intryckt på kabel-TV uttaget. Resulterar det i en halvering av signalstyrkan?

Betyder "-3dB" det på nått sätt - tyckte jag läste det någonstans iom att decibel-skalan är logaritmisk.

Reply to
kalev-
Loading thread data ...

Ja det blir teoretiskt en halvering av effekten. I verkligheten lite mindre än hälften kvar till varje på grund av lite förlust i splittern (cirka 0,5dB).

-3dB är en halvering av effekten.

-6dB är en fjärdedel.

Reply to
Ken

Ja, halva effekten till varje uttag är det bästa du kan få. Sedan har alltid sådana prylar lite förluster i sig själva också så du förlorar alltid lite till.

Ja det är riktigt decibelskalan är inte linjär utan logaritmisk, -3 dB är ungefär halvering. Man räknar 10 upphöjt till (dB-siffran delat med

10) så får man det linjära effektförhållandet: 10 ^ -0,3 = 0,5.
--
Olof Lagerkvist
ICQ: 724451
 Click to see the full signature
Reply to
Olof Lagerkvist

KEN!

Jag bugar och bockar - tackar för ditt svar.

Reply to
kalev-

hmm.. 'uppfanns' inte logskalan från början just för att kunna multiplicera stora ohanterliga belopp genom att addera dess logaritm tillsammans (på den tiden man inte hade miniräknare eller räknemaskiner)

Används än idag när man räknar ihop förstärkarkedjor efter varandra så det är mycket enklare att addera (förstärkning) resp subrahera (för förluster) i dB än att räkna i antal gånger förstärkning resp. division vid förluster.

/TE

Reply to
torbjorn.ekstrom

Om man sätter en antennförstärkare innan splittern borde man väl kunna kompensera för förlusten?

--
John-Henri Eklund
mail@john-henri.nu
 Click to see the full signature
Reply to
John-Henri Eklund

John-Henri Eklund skrev:

Jo, men den förstärker även de dåliga signalerna..... det har jag märkt iallafall, den är ju analog!

Ralph

Reply to
Ralph

Det kan man - men om man inte ligger på gränsen (dvs. har en aning snö i bilden på sämta kanalen) så har det ingen praktisk betydelse.

En förstärkare kan i vissa fall ge mera bekymmer än löser problem om du har några mycket starka signaler blandat med dom riktigt svaga signalerna (Intermodulationsprodukter), skall man förstärka alls - så bör det göras redan uppe vid antenn om möjligt.

/TE

Reply to
torbjorn.ekstrom

Vad skiljer en enkel splitter från en power divider typ

formatting link

som man kan använda för att dela upp en GPS signal till flera mottagare ?

Om jag förstår denna burk så är den passiv men det är mycket mindre dämpning ? Jag gissar att det är någon sorts Wilkinson splitter eller så med 'lite' mera avancerat innehåll än några motstånd ?

/Lars

Reply to
Lars Nilssson

något är fel med insertion loss om det är en passiv splitter, du kan aldrig komma under 3 dB då du just delar den inkommande effekten i två halvor som går till varsin port. och 3 dB loss är just halvering.

jag kan tänka mig att siffrorna ovan skall ha ett '+3', dvs. 3.35 dB insertion loss mellan inkommande antennport och ena utgången (och motsvarande den andra utgången)

--
Wilkinson är ett slags reaktiv brygga utan förlust (förutom de 
strukturella förlusterna i form av ledningsmotstånd etc.), 100 Ohm 
 Click to see the full signature
Reply to
torbjorn.ekstrom

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.